Обменете идеи
и създайте нови връзки.

Посетете нашите социални медии за нещо различно от iCard.

Контактен Център

Вие сте важни

Обслужването на нашите клиенти е много важно за нас. 24 часа в денонощието можете да разчитате на нашето съдействие и помощ.

Обадете ни се на *CARD (*2273)