iCard Visa Classic с два кредитни лимита

Модерен интериор, подарък, атрактивна дестинация и още куп сбъднати желания, събрани в една карта!

До 5 000 EUR
общ кредитен лимит:

до 2 500 EUR за трансакции,
до 2 500 EUR за разсрочване.

20 EUR
годишна такса за обслужване

на основната карта, начислявана
в началото на всяка година.

До 45 дни
гратисен (безлихвен) период

върху кредитния лимит за
трансакции за задълженията,
формирани от плащания на ПОС.

1.50% фиксирана лихва
на месец при плащане на ПОС,

след гратисния период, върху
усвоената по този начин част
от лимита за трансакции.

1.71% фиксирана лихва
на месец при теглене в брой,

върху усвоената по този начин част
от лимита за трансакции, без възможност за гратисен период.

2.22% фиксирана лихва
на месец за разсрочване

на покупки, с възможност за
избор на погасителни планове
от 2 до 36 месеца.

Icard Classic

Валута на картата

Два отделни
кредитни лимита в EUR

Онлайн платформа

Персонализирана страница за
проследяване на всяко плащане

Комунални плащания

Директно от лимита на
кредитната Ви карта

SMS и е-mail известяване

За всяка направена покупка
или картова трансакция

Първа допълнителна карта

За Вас или друго лице, без
годишна такса за обслужване

Допълнителна сигурност

Туристическа застраховка
на преференциална цена

Безконтактни плащания

Бързо и лесно плащане без
ПИН код до 100 BGN *

* Лимитът е валиден за безконтактни плащания с платежни карти с логото на Visa, използвани на територията на Република България.

При кредитен лимит за трансакции в размер на 2 500 EUR, усвоен незабавно и изцяло в брой, изплатен на равни месечни вноски в размер на 289,71 EUR за срок от 12 месеца, при стандартен фиксиран месечен лихвен процент за начина на усвояване в размер на 1,71%, стандартни такси за теглене на АТМ и годишно обслужване на картата, добавени към първата месечна вноска, годишният процент на разходите ще бъде равен на 31,96%, а общият размер на плащанията ще бъде в размер на 2 883,22 EUR.

При кредитен лимит за разсрочване в размер на 2 500 EUR, усвоен незабавно и изцяло и разсрочен за срок от 12 месеца на равни месечни вноски, всяка от които в размер на 239,58 EUR при фиксирана месечна лихва от 2,22%, годишният процент на разходите ще бъде равен на 30,12%, а общият размер на плащанията ще бъде в размер на 2 874,96 EUR.

Горното представлява общо представяне на продукта и допълнителните възможности, които платежният инструмент предоставя. Пълна информация за условията за ползване на iCard Visa Classic могат да бъдат открити в Tарифа за индивидуални клиенти и Правна документация.

ЗАЯВЕТЕ карта