iCard Mastercard Gold с два кредитни лимита

Желаната ваканция или приятна изненада - цяла вселена от луксозни възможности!

До 50 000 EUR
общ кредитен лимит:

до 25 000 EUR за трансакции,
до 25 000 EUR за разсрочване.

40 EUR
годишна такса за обслужване

на основната карта, начислявана
в началото на всяка година.

До 45 дни
гратисен (безлихвен) период

върху кредитния лимит за
трансакции за задълженията,
формирани от плащания на ПОС.

1.42% фиксирана лихва
на месец при плащане на ПОС,

след гратисния период, върху
усвоената по този начин част от
лимита за трансакции.

1.71% фиксирана лихва
на месец при теглене в брой,

върху усвоената по този начин част
от лимита за трансакции, без възможност за гратисен период.

1.93% фиксирана лихва
на месец за разсрочване

на покупки, с възможност за
избор на погасителни планове
от 2 до 36 месеца.

Icard Classic

Валута на картата

Два отделни
кредитни лимита в EUR

Онлайн платформа

Персонализирана страница за
проследяване на всяка трансакция

Сигурност

Безплатна туристическа
застраховка към основната карта

Комунални плащания

Директно през онлайн
платформа

Възможност за известяване

При направена трансакция
чрез е-мейл или SMS

Високи лимити

за трансакции с картите Ви
навсякъде по света

Безконтактни плащания

Бързо и лесно плащане без
ПИН код до 100 BGN *

Първа допълнителна карта

За Вас или Ваш близък без годишна
такса за обслужване

* Лимитът е валиден за безконтактни плащания с платежни карти с логото на Mastercard, използвани на територията на Република България.

При кредитен лимит за трансакции в размер на 25 000 EUR, усвоен незабавно и изцяло в брой, изплатен на равни месечни вноски в размер на 2 321,85 EUR за срок от 12 месеца, при стандартен фиксиран месечен лихвен процент за начина на усвояване в размер на 1,71%, стандартни такси за теглене на АТМ и годишно обслужване на картата, добавени към първата месечна вноска, годишният процент на разходите ще бъде равен на 30,15%, а общият размер на плащанията ще бъде в размер на 28 654,19 EUR.

При кредитен лимит за разсрочване в размер на 25 000 EUR, усвоен незабавно и изцяло и разсрочен за срок от 12 месеца на равни месечни вноски, всяка от които в размер на 2 354,20 EUR при фиксирана месечна лихва от 1,93% , годишният процент на разходите ще бъде равен на 25,82%, а общият размер на плащанията ще бъде в размер на 28 250,41 EUR.

Горното представлява общо представяне на продукта и допълнителните възможности, които платежният инструмент предоставя. Пълна информация за условията за ползване на iCard Mastercard Gold могат да бъдат открити в Tарифа за индивидуални клиенти и Правна документация.

ЗАЯВЕТЕ карта