Заповядайте в интерактивния ни офис в Mall of Sofia, ет. Партер.
• Всеки ден: 10:00 - 21:00 часа
Очакваме Ви!

Тарифа

за издаване и ползване на международни кредитни карти iCard Mastercard/iCard Visa за индивидуални клиенти:

Кредитни лимити Classic
Общ кредитен лимит: до 5 000 EUR
Кредитен лимит за трансакции до 2 500 EUR
Кредитен лимит за разсрочване до 2 500 EUR
Гратисен (безлихвен) период
Гратисен период за частта от усвоения кредит, формиран от покупки, извършени чрез плащания на ПОС терминал до 45 дни
Такси за издаване и годишни такси за обслужване
Такса за издаване безплатно
Годишна такса за обслужване на основна карта 20 EUR
Годишна такса за обслужване на първа допълнителна карта 0 EUR
Годишна такса за обслужване на втора и всяка следваща допълнителна карта 10 EUR
Разходи за застраховка
Годишна премия за туристическа застраховка към основната карта 8 EUR
Годишна премия за туристическа застраховка към допълнителната карта (когато е сключена застраховка) 8 EUR
Лихвени проценти
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от плащания на ПОС (след гратисния период) 18% годишно (1,5% месечно)
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от теглене на пари в брой (без възможност за гратисен период) 20,5% годишно (1,71% месечно)
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за разсрочване 26,62% годишно (2,22% месечно)
Минимална Погасителна Вноска (МПВ)
МПВ 6 %1 (не по-малко от 5 EUR)
Такси и комисионни за картови операции
Плащане на ПОС терминал в България безплатно
Плащане на ПОС терминал в чужбина безплатно
Плащане в интернет безплатно
Плащане на комунални услуги през индивидуалната персонализирана страница безплатно
Такса за теглене на пари в брой на АТМ в страната и чужбина 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума
Такса за теглене на пари в брой на ПОС терминал 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума
Oперации на каси на iCard и представители
Такса за внасяне на пари в брой на каса на iCard безплатно
Такса за внасяне на пари в брой на каса при представител на iCard 0,51 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на избрани каси на FastPay 0,51 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми ≤ 250 EUR). Валидна от 06.09.2022 0,75 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 250 и ≤ 500 EUR). Валидна от 06.09.2022 1,50 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 500 и ≤ 2000 EUR). Валидна от 06.09.2022 4,00 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на каси на OMV (при суми > 2000 EUR). Валидна от 06.09.2022 7,00 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на iCard банкомат 3 безплатно
Такса за неизпълнена заявка за теглене на пари от каса на iCard (за суми над 1 000 EUR на ден) 0,2% върху заявената сума
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard за надвнесени суми безплатно
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard без предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) 2 0,6% (върху горницата над 1 000 EUR)
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard след предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) 0,4% (върху горницата над 1 000 EUR)
Други такси
Неустойка за превишаване на кредитен лимит 10% от размера на надвишението, мин. 5 EUR
Неустойка за невнасяне на МПВ 10 EUR
Такса за откриване на процедура по оспорена транcакция 15 EUR
Такса за разсрочване безплатно
Месечна такса за надвнесена сума по картова платежна сметка 2% от стойността на надвнесената сума 4
Такса за трансакции за залагания и хазарт, в това число в Интернет, вкл. получаване на суми 5:
- Покупка/залагане при търговец с дейност хазарт 1 % от стойността на трансакцията
- Получаване на средства от търговец с дейност хазарт 1% от стойността на трансакцията (минимум 2.00 EUR)
Допълнителни услуги
Преиздаване на карта (по искане на клиента) 10 EUR
Такса за блокиране на карта безплатно
Такса за деблокиране на карта 5 EUR
Такса за отказана авторизация по трансакция безплатно
Справки и нотификации
Изпращане на месечно извлечение на хартиен носител (по искане на клиента) 1 EUR
Такса за известяване чрез SMS при картови трансакции 0,10 EUR
Такса за известяване чрез e-mail безплатно
Стандартни лимити по карти
Тип на операцията Вид лимит
24 часов лимит Mесечен лимит
Брой Сума в EUR Брой Сума в EUR
Теглене на пари в брой на АТМ в България и в чужбина 5 500 неограничени 5 000
Покупка на физически ПОС в България и в чужбина неограничени 2 500 неограничени 25 000
Онлайн трансакции неограничени 2 500 неограничени 15 000
Лимит за теглене на пари в брой (% от кредитния лимит) 30%

Контрол на Бисквитките

Нашият уебсайт използва бисквитки с цел подобряване на сърфирането Ви. Натискайки бутона "Приемам", Вие се съгласявате с Политиката ни за бисквитки. За избор на други опции, изберете "Настройки".

Не е възможно да промените настройките на строго необходимите "бисквитки".Те правят работата на сайта възможна, като подпомагат основните му функции.Сайтът ни не може да работи правилно без такива "бисквитки".

Име Категория Валидност Предназначение
PHPSESSID Необходима сесия (докато не затворите браузъра си) Бисквитка, генерирана от приложения, базирани на програмен език PHP. Представлява идентификатор за сесията на потребителя. Най-често в тази сесия се записва информация за потребителя, с цел да се следи неговият статус на сайта.
__zlcmid Необходима 1 година Тези бисквитки се използват от Zendesk с цел предоставяне на чат за обслужване на клиенти в релно време на уебсайта ни.
icard_bg_cookies_policy_accepted Необходима 1 година Съхранява информация във връзка с това, дали клиентът се е съгласил с Политиката за „бисквитки“, както и информация за неговия избор относно кои бисквитки да се зареждат.

Тези "бисквитки" събират и докладват анонимна информация. Те помагат да научим как посетителите на сайта ни си взаимодействат с него.

Име Категория Валидност Предназначение
_ym_isad Статистическа 2 дни Определя дали потребителят има блокери на реклами.
_ym_visorc Статистическа 30 минути Изпозва се от "Yandex Metrica" за да позволи на "Session Replay" да функционира коректнo.
_ym_d Статистическа 1 година Съхранява данни за първата сесия на потребителя.
_ym_uid Статистическа 1 година Използва се за да бъдат идентифицирани потребителите на сайта.
_gid Статистическа 24 часа Използва се за да се разграничат потребителите един от друг.
_gat Статистическа 2 години Използва се за регулиране на скоростта на заявката.
_ga Статистическа 1 година Използва се за разграничаване на потребителите. Бисквитката "Google Universal Analytics" се използва за да се разграничат уникалните посетители от тези, генериращи произволни посещения, като клиентски идентификатор. Включено е към всяко искане за страница в сайта и се използва за изчисление на броя на посетителите, сесиите и информация за кампании за анлитичните отчети на сайта.
_fbp Статистическа 3 месеца Събираме информация за посетителите на сайта ни с маркетингова цел.
UserMatchHistory Статистическа 3 месеца LinkedIn Рекламни анализи. Идва от маркери и реклами на LinkedIn
li_oatml Статистическа 3 месеца Използва се за идентифициране на потребители на LinkedIn извън LinkedIn за реклама и анализ извън определените държави и за ограничен период от време, реклама в определените страни
lms_ads Статистическа 3 месеца Използва се да идентифицира потребители на LinkedIn в определената за реклама държава
li_fat_id Статистическа 3 месеца Непряк идентификатор на потребителските конверсии, пренасочвания, анализи
li_sugr Статистическа 3 месеца Използва се за установяване на възможно съвпадение на самоличността на потребител извън определените държави
_guid Статистическа 3 месеца Регистрира уникален идентификатор, който се използва за създаване на статистически данни относно начина, по който посетителят използва дадена интернет страница.