Правна документация

Политики за поверителност и „биксвитки“

Политика за поверителност Политика за “Биксвитки” Политика за поверителност при използване на Facebook Политика за поверителност при използване на Instagram

Права на потребителя

Права на потребителя при извършване на плащания в Европа

Удостоверения и лицензи

Лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на Айкарт АД Заповед за вписване на „Айкарт Кредит“ ЕАД в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а, ал. 1, от ЗКИ Удостоверение за вписване на „Айкарт Кредит“ ЕАД в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри Сертификат за съответствие

Правна документация за ползвателите на международна кредитна карта
iCard Mastercard Classic

Общи условия към договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard Classic Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard Classic Общи условия на „Айкарт Кредит“ ЕАД към договор за кредит за индивидуални клиенти, притежаващи кредитнa картa iCard Mastercard Classic Договор за кредит, усвояван чрез международна кредитна карта iCard Mastercard Classic Европейски формуляр с преддоговорна информация с примерни параметри на искането Общи условия на Промоция „Без Такса“

Правна документация за ползвателите на международна кредитна карта
iCard Mastercard Gold

Общи условия към договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard Gold Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard Gold Общи условия на „Айкарт Кредит“ ЕАД към договор за кредит за индивидуални клиенти, притежаващи кредитнa карта iCard Mastercard Gold Договор за кредит, усвояван чрез международна кредитна карта iCard Mastercard Gold Европейски формуляр с преддоговорна информация с примерни параметри на искането Общи условия на Промоция „Без Такса“

Правна документация за ползвателите на международна кредитна карта
iCard Mastercard World Elite

Общи условия към договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard World Elite Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard World Elite Общи условия на „Айкарт Кредит“ ЕАД към договор за кредит за индивидуални клиенти, притежаващи кредитнa картa iCard Mastercard World Elite Договор за кредит, усвояван чрез международна кредитна карта iCard Mastercard World Elite Европейски формуляр с преддоговорна информация с примерни параметри на искането

Правна документация за ползвателите на международна кредитна карта
iCard Visa Classic

Общи условия към договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Visa Classic Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Visa Classic Общи условия на „Айкарт Кредит“ ЕАД към договор за кредит за индивидуални клиенти, притежаващи кредитнa картa iCard Visa Classic Договор за кредит, усвояван чрез международна кредитна карта iCard Visa Classic Европейски формуляр с преддоговорна информация с примерни параметри на искането Общи условия на Промоция „Без Такса“

Правна документация за ползвателите на международна кредитна карта
iCard Visa Infinite

Общи условия към договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Visa Infinite Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Visa Infinite Общи условия на „Айкарт Кредит“ ЕАД към договор за кредит за индивидуални клиенти, притежаващи кредитнa картa iCard Visa Infinite Договор за кредит, усвояван чрез международна кредитна карта iCard Visa Infinite Европейски формуляр с преддоговорна информация с примерни параметри на искането Процедура за обслужване на претенции Бланка "Искане за плащане"

Правна документация за ползвателите на международна кредитна карта
iCard Visa Infinite Metal

Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Visa Infinite Metal Общи условия към Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта на "Айкарт" АД Договор за кредит Общи условия на „Айкарт Кредит“ ЕАД към Договор за кредит Европейски формуляр с преддоговорна информация с примерни параметри на искането Процедура за обслужване на претенции Бланка "Искане за плащане"

Правна документация за ползвателите на международна кредитна карта
iCard Mastercard Business

Общи условия към договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard Business Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта iCard Mastercard Business Общи условия на „Айкарт Кредит“ ЕАД към договор за бизнес кредит Договор за бизнес кредит